Kärnkraft suger

”Inga dödsfall har inträffat på grund av kärnkraftskatastrofen i Fukushima.” Citatet är inte ordagrant men en sammanfattning av den bearbetning som japanska kärnkraftsförespråkare tillsammans med internationella organisationer som exempelvis FNs eget organ IAEA gör av kritiken mot kärnkraft. 

Men precis som i Tjernobyl har Fukushima gett följdverkningar som myndigheter och IAEA fortfarande försöker tysta ner. Därför kan nedanstående klipp från tidningen Mainichi från 30 juni 2015 vara värt att läsas:

TEPCO ordered to pay damages over Fukushima-linked suicide

FUKUSHIMA, Japan (Kyodo) — The operator of the crippled Fukushima Daiichi nuclear complex on Tuesday was once again held responsible for a suicide linked to the 2011 nuclear crisis and ordered to pay damages.

The Fukushima District Court ordered Tokyo Electric Power Co. to pay 27 million yen (around $220,000) to the family of 67-year-old Kiichi Isozaki, who, according to the lawsuit, committed suicide in July 2011 after being forced out of his home near the power station in Fukushima Prefecture and becoming depressed.

It is the second time that a court has determined there was a link between the nuclear disaster and a suicide, and ordered the utility to pay damages.

June 30, 2015 (Mainichi Japan)